Pribatutasun politika

Interesdunak ematen dituen datuak dagokion prozedura edo jarduketan aurreikusitako helburuetarako erabiliko dira soil-soilik.

Aipatutako datuak inola ere ez dira tratatuko edo hirugarrenei lagako, eragindakoaren baimen dudagabekoarekin, edo Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 15eko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298. zk.) aurreikusitako kasuetan ez bada.

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datu-lagatzaileak edozein unetan izango ditu sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak, Eusko Jaurlaritzaren 2010eko urriaren 4ko Aginduan arauz ezartzen denari jarraituz. Erabiltzaileak eskubideak balia ditzake Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Lanbide Heziketako Sailburuordetzara zuzenduta, Donostia etorbidea 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ.