Ikasleak

LH Dualaren abantailak ikasleentzat

Urtetik urtera gehiago dira heziketa eredu honetan parte hartzea erabakitzen duten ikasleak. Ez dira gutxi eredu horrek ikasleei dakarzkien abantailak:

  • Ikasleek benetako lan-egoeretan dute ikasten eta lan-esperientzia handia lortzen.
  • Egindako lanaldiarekiko proportzionala den ordainsaria jasotzen dute, kontratuaren edo hitzarmenaren arabera, eta Gizarte Segurantzan kotizatuz hasten dute beren lan-bizitza.
  • Enplegagarritasuna hobetzen du.
%0
dira kontratua lortu duten ikasleak

Parte hartzeko baldintzak

  1. Parte hartu nahi duten ikasleek Lanbide Heziketan matrikulatuta egon behar dute.
  2. Langabezian eta enplegu-eskatzaile aktibo gisa alta emanda egon beharko du.
  3. Kontratu bidezko modalitatearen kasuan ez dago adin-mugarik
  4. Beka bidezko modalitatean ez dago adin-mugarik.

LH Dualaren MODELOAK

2 urteko modalitateak

2 urteko planen helburua da ikasleek zikloan barneratzen dituzten gaitasunak indartzea; 2.400 eta 2.800 ordu arteko iraupena dute osotara.

1.ikastaroa 2. ikastaroa
Ikastetxea
bakarrik
Ikastetxea
Enpresa

3 urteko modalitateak

3 urteko planen helburua da ekoizpen-prozesu konplexuak direla-eta enpresek dituzten beharrei behar bezalako erantzuna emango dien espezializazio bat eskuratzea; 3.400 eta 4.700 ordu arteko iraupena dute osotara.

1. ikastaroa 2. ikastaroa 3. ikastaroa
Ikastetxea
bakarrik
Ikastetxea Ikastetxea
Enpresa Enpresa

Plan biek 83/2015 Dekretuaren babesa dute eta bi modu hauetara gauza daitezke:

  • Txandakako Prestakuntzarako kontratu baten bitartez: modalitate honetan Gizarte Segurantzaren babes-ekintzak kontingentzia babesgarri eta prestazio guztiak hartuko ditu, langabezia barne.
  • Beka bidez: Espezializazio programei ere babesa ematen die. Antzeko ordainsariak jasotzen dituzte eta Gizarte-Segurantzarako kotizatzen du langabezia-prestazioa kenduta.