Ikasleak

LH Dualaren abantailak ikasleentzat

Urtetik urtera gehiago dira heziketa eredu honetan parte hartzea erabakitzen duten ikasleak. Ez dira gutxi eredu horrek ikasleei dakarzkien abantailak:

  • Ikasleek benetako lan-egoeretan dute ikasten eta lan-esperientzia handia lortzen.
  • Egindako lanaldiarekiko proportzionala den ordainsaria jasotzen dute, kontratuaren edo hitzarmenaren arabera, eta Gizarte Segurantzan kotizatuz hasten dute beren lan-bizitza.
  • Enplegagarritasuna hobetzen du.
+0
ikasletik gora ari diraparte hartzen LH Dualean
%0
dira kontratua lortuduten ikasleak

Parte hartzeko baldintzak

  1. Parte hartu nahi duten ikasleek Lanbide Heziketan matrikulatuta egon behar dute.
  2. Kontratu bidezko modalitatearen kasuan, 30 urte baino gutxiago izan behar dute (25 urte langabeziaren tasa % 15 bera jeisten denean).
  3. Beka bidezko modalitatean ez dago adin-mugarik.

LH Dualaren MODELOAK

2 urteko modalitateak

2 urteko planen helburua da ikasleek zikloan barneratzen dituzten gaitasunak indartzea; 2.400 eta 2.800 ordu arteko iraupena dute osotara.

1.ikastaroa 2. ikastaroa
Ikastetxea
bakarrik
Ikastetxea
Enpresa

3 urteko modalitateak

3 urteko planen helburua da ekoizpen-prozesu konplexuak direla-eta enpresek dituzten beharrei behar bezalako erantzuna emango dien espezializazio bat eskuratzea; 3.400 eta 4.700 ordu arteko iraupena dute osotara.

1. ikastaroa 2. ikastaroa 3. ikastaroa
Ikastetxea
bakarrik
Ikastetxea Ikastetxea
Enpresa Enpresa

Plan biek 83/2015 Dekretuaren babesa dute eta bi modu hauetara gauza daitezke:

  • Prestakuntza eta ikaskuntzako kontratu baten bitartez: modalitate honetako ikasleek Lanbide zerbitzuan izena emandako 30 urtetik beherako langabetuak izan beharko dute.
  • Beka bidez: modalitate honetan ez dago adin-mugarik. Espezializazio programei babesa ematen die. Gizarte-segurantzarako kotizatzen du eta antzeko ordainsariak jasotzen dituzte.